Jednym z charyzmatów Ruchu Światło-Życie jest diakonia. Jest ona rozumiana jako służba podejmowana w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego, w ramach kościelnej wspólnoty i dla budowania tej wspólnoty. Osoby po pełnej formacji podstawowej powinny należeć do jakiejś diakonii i czynnie włączać się w jej działania. Pozostałe osoby również mogą działać w diakoniach i przyczyniać się do ich rozwoju. Dlatego też wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do naszych diakonii. Poniżej krótki opis diakonii, które działają w Naszej Wspólnocie oraz kontakt do odpowiedzialnych. Przynależność do diakonii naprawdę ubogaca! 

 

Diakonia Komunikowania Społecznego

Diakonia Ewangelizacji

Diakonia Muzyczna

Diakonia Modlitwy

Diakonia Wychowawcza

Diakonia Środków Materialnych

Diakonia Deuterokatechumenatu

Diakonia Liturgiczna

Najbliższe wydarzenia