Jednym z charyzmatów Ruchu Światło-Życie jest diakonia. Jest ona rozumiana jako służba podejmowana w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego, w ramach kościelnej wspólnoty i dla budowania tej wspólnoty. Osoby po pełnej formacji podstawowej powinny należeć do jakiejś diakonii i czynnie włączać się w jej działania. Pozostałe osoby również mogą działać w diakoniach i przyczyniać się do ich rozwoju. Dlatego też wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do naszych diakonii. Poniżej krótki opis diakonii, które działają w Naszej Wspólnocie oraz kontakt do odpowiedzialnych. Przynależność do diakonii naprawdę ubogaca! 

 

Diakonia Komunikowania Społecznego

Diakonia Muzyczna

Diakonia Modlitwy

Diakonia Wychowawcza

Diakonia Deuterokatechumenatu

Diakonia Liturgiczna

Najbliższe wydarzenia